Numer postępowania: DOK 3410/24/2018
Przedmiot postępowania: Remont podłóg w lokalu mieszkalnym na trenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy przy ul. Al. Niepodległości 227/233 m 110”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-10-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 04-10-2018 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania