Numer postępowania: DOK 3411/48/2018
Przedmiot postępowania: Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej 10/12 i ul. Joteyki 4 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 22-10-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 22-10-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ+ Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Zał. Nr 9-1 do SIWZ Proj. wyk. Orzeszkowa Zał. Nr 9-2 do SIWZ Proj. wyk. Joteyki

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty