Numer postępowania: DOK 3410/26/2018
Przedmiot postępowania: Dostawa i montaż wodomierzy z odczytem radiowym
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 23-10-2018 15:30
Termin otwarcia ofert: 23-10-2018 15:40

Załączniki

Zapytanie ofertowe Odpowiedzi na pytania

Wynik postępowania

Protokół postępowania