Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat ogłoszonego przez Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie z dnia 17.10.2018 r.  o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na okres 3 lat ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.Oferta na najem lokalu uzytkowego doc Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego na okres do 3 lat Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży Wzór umowy na lokal użytkowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej zał. 8 załącznik do oferty - oświadczenie współmałżonka