Numer postępowania: DOK 3410/51/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 66,78 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 78,90 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-11-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-11-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty