Numer postępowania: DOK/3411/50/2018
Przedmiot postępowania: Remont utwardzeń powierzchni gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 2 i ul. Grójeckiej 107 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-11-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 05-11-2018 11:00

Załączniki

Ogloszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Remont utwardzeń powierzchni gruntu przy ul. Szczęśliwickiej 2 i ul. Grójeckiej 107 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty