Wykaz wg stanu na dzień 16.10.2018 r. Burmistrza Dzielnicy Ochota o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowym.

W załączeniu przedstawiamy wykaz wg stanu na dzień 16.10.2018 r. Burmistrza Dzielnicy Ochota o wolnych lokalach użytkowych do wynajęcia w trybie poza konkursowym.Wolne lokale użytkowe poza konkursem oferta na lokale (!!) Regulamin na najem lokali uzytkowych-garaży w wykazu poza konkursowego, będącego w zasobach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okres do trzech lat Umowa- lok użytkowy, 2017 załącznik do oferty na najm garaży i lokali