Numer postępowania: DOK 3410/52/2018
Przedmiot postępowania: Dostawa i wymiana stolarki drzwiowej wejściowej w lokalach mieszkalnych komunalnych oraz stolarki drzwiowej wejściowej na klatki schodowe budynków usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-11-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 06-11-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-7 Załacznik Nr 8 do SIWZ Przedmiary Załczniki Nr 9-11 do SIWZ Wykazy adres. Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty