Numer postępowania: DOK/3411/53/2018
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 06-11-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-11-2018 11:00

Załączniki

Ogloszenie o zamówieniu SIWZ

Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących  100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania DOK 3411-53-2018