Numer postępowania: DOK 3410/30/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 23-11-2018 12:00
Termin otwarcia ofert: 23-11-2018 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania