Numer postępowania: DOK 3410/31/2018
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota w Warszawie
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 27-11-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 27-11-2018 10:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Odpowiedź na pytanie

Wynik postępowania

protokół z postępowania