Numer postępowania: DOK 3411/54/2018
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności administracyjnych na terenie Targowiska Banacha oraz Targowiska Zieleniak w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-12-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-12-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty