Numer postępowania: DOK/3411/56/2018
Przedmiot postępowania: Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-12-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-12-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Odpowiedzi na pytania Informacja z otwarcia ofert

Pielęgnacja drzew i krzewów na terenach osiedlowych w Dzielnicy Ochota

 m.st. Warszawy

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty