Numer postępowania: DOK/3411/55/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 71,21 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 66,80 m2 część III - 1 lokal o powierzchni 25,70 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 13-12-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 13-12-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty cz. I i III Informacja o wyborze najkorz. oferty cz 2