Numer postępowania: DOK 3411/57/2018
Przedmiot postępowania: Wykonywanie remontów, napraw bieżących i usuwanie awarii w zakresie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wewnętrznych instalacji sanitarnych w obiektach budowlanych oraz terenach zewnętrznych powierzonych w gospodarowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-12-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 17-12-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1- 8 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty