Numer postępowania: DOK/3411/59/2018
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:30
Termin otwarcia ofert: 12-12-2018 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Utrzymanie porządku i czystości na terenach zieleni oraz na terenach niezabudowanych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty