Numer postępowania: DOK 3411/58/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie ochrony Targowisk: - część I - „Banacha” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 95 i „Zastępcze” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Majewskiego 5 - część II - „Mołdawska” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Mołdawskiej 5/7 - część III – „Zieleniak” zlokalizowane w Warszawie przy ul. Grójeckiej 97
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 12-12-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 12-12-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty