Numer postępowania: DOK 3411/60/2018
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 14-12-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 14-12-2018 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-9 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania