Numer postępowania: DOK/3410/34/2018
Przedmiot postępowania: Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 17-12-2018 00:00
Termin otwarcia ofert: 17-12-2018 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Wywóz nieczystości

Wynik postępowania

Protokół - wywóz nieczystości ciekłych