Numer postępowania: DOK/3410/32/2018
Przedmiot postępowania: Świadczenie bieżących czynności konserwacyjnych na terenie: Targowiska Banacha, Targowiska Zieleniak, Targowisk Zastępcze i Mołdawska w Warszawie.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 21-12-2018 00:00
Termin otwarcia ofert: 21-12-2018 00:00

Załączniki

zapytanie - konserwacja techniczna targowisko

Wynik postępowania

Protokół - konserwacja techniczna targowisko