Numer postępowania: DOK 3410/41/2018
Przedmiot postępowania: Wynajem i dostawa praso-kontenera o pojemności 16 m3 lub 18 m3 na teren Targowiska Banacha zlokalizowanego w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 21-12-2018 10:00
Termin otwarcia ofert: 21-12-2018 10:15

Załączniki

Zapytanie ofertowe - wynajem praso-kontenera

Wynik postępowania

Protokół postępowania