Numer postępowania: DOK 3410/43/2018
Przedmiot postępowania: Utrzymanie w stanie sprawności technicznej, wykonywanie przeglądów i koniecznych napraw instalacji teletechnicznej Targowiska Zieleniak
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-01-2019 14:00
Termin otwarcia ofert: 02-01-2019 14:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe Wzór umowy

Wynik postępowania

Protokół postępowania