Numer postępowania: DOK/3410/44/2018
Przedmiot postępowania: „Wykonanie kompleksowej usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych z Targowiska Mołdawska”
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 02-01-2019 00:00
Termin otwarcia ofert: 02-01-2019 00:00

Załączniki

Zapytanie ofertowe - Wywóz nieczystości

Wynik postępowania

Protokół - wywóz nieczystości ciekłych