Numer postępowania: DOK 3410/2/2019
Przedmiot postępowania: Przeglądy kotłowni gazowych, pieców gazowych dwufunkcyjnych oraz instalacji gazowych zasilanych z butli gazowych wraz z robotami naprawczymi i usuwaniem awarii w budynkach mieszkalnych komunalnych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-01-2019 12:00
Termin otwarcia ofert: 07-01-2019 12:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postepowania