Numer postępowania: DOK 3410/1/2019
Przedmiot postępowania: Usuwanie awarii wodno-kanalizacyjnych oraz udrożnienia rur sieci kanalizacyjnych metodą mechaniczną z wykorzystaniem WUKO na terenach zewnętrznych powierzonych w administrowanie Zakładowi Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-01-2019 15:30
Termin otwarcia ofert: 07-01-2019 15:35

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół postępowania