Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 lat

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o konkursie ofert na najem garażowych lokali użytkowych na okres do 3 latDruk oferty na najem garażu Ogłoszenie oświadczenie współmałżonka-zał. nr 8 do oferty Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży Wykaz garażowych lokali użytkowych Wzór umowy najmu na garaż Zakres i tryb pracy komisji konkursowej