Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o konkursie ofert na najem lokali użytkowych

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie Burmistrza Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy o konkursie ofert na najem lokali użytkowychDruk oferty na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie oświadczenie współmałżonka-zał. nr 8 do oferty Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży Wykaz lokali użytkowych Wzór umowy na lokal użytkowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej