Numer postępowania: DOK 3411/2/2019
Przedmiot postępowania: Utrzymanie porządku i czystości na terenie targowisk zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy: część I – Targowisko Banacha, część II – Targowisko Mołdawska część III – Targowisko Zieleniak
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-01-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 24-01-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-9 Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty