Numer postępowania: DOK/3411/3/2019
Przedmiot postępowania: Remont 2 lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 14-02-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 14-02-2019 11:00

Załączniki

SIWZ DOK-3411-3-2019 Ogłoszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty