Numer postępowania: DOK 3411/4/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy: część I - 2 lokale o powierzchni 46,57 m2, część II - 1 lokal o powierzchni 31,25 m2, część III – 2 lokale o powierzchni 36,10 m2, część IV – 2 lokale o powierzchni 29,82 m2, część V – 1 lokal o powierzchni 29,10 m2, część VI – 1 lokal o powierzchni 43,77 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 20-02-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 20-02-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7 do SIWZ - STWIORB Załączniki nr 8 (1-9) do SIWZ Przedmiary Informacja z otwarcia

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Sprostowanie