Numer postępowania: DOK 3411/5/2019
Przedmiot postępowania: Remont części budynku przy ul. Joteyki 6 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 06-03-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 06-03-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki Nr 1-7 Załącznik Nr 8 do SIWZ Przedmiar Zał. Nr 9 do SIWZ - Dokum. projekt. Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania