Numer postępowania: DOK/3411/6/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 27,70 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 28,02 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 06-03-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 06-03-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogloszenie

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 27,70 m2

część II – 1 lokal o powierzchni 28,02 m2

Wynik postępowania

Informacja z otwarcia ofert Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-6-2019