Numer postępowania: DOK 3411/7/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 42,95 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 48,19 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 19-03-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 19-03-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załaczniki 1-6 Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)