Wykaz lokali użytkowych na dzień 8.03.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

W załączeniu przedstawiamy Wykaz lokali użytkowych na dzień 8.03.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowymoferta na lokale w trybie pozakonkursowym Regulamin na najem lokali uzytkowych-garaży w wykazu poza konkursowego, będącego w zasobach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okres do trzech lat WYKAZ NA DZIEŃ 08.03.2019 rpdf wzór umowa na lok. użytkowy doc załącznik do oferty -oświadczenie wspólmałżonka