Numer postępowania: DOK 3411/9/2019
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) rewitalizacji Placu Baśniowego, 2) budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym, 3) budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina”, 4)dodatkowego oświetlenia terenów będących w zasobach ZGN
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: W toku
Termin składania ofert: 21-03-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 21-03-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki 7-10 do SIWZ Wytyczne Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Unieważnienie postęp. w częsci I, II i III Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty