Numer postępowania: DOk/3411/8/2019
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących 100% własność Miasta Stołecznego Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-03-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 29-03-2019 11:00

Załączniki

Ogloszenie o zamówieniu Zmiana treści SIWZ SIWZ po zmianie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-8-2019