Numer postępowania: DOK/3411/11/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 29-03-2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 29-03-2019 11:30

Załączniki

SIWZ ogłoszenie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Informacja z otwarcia ofert

Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Dzielnicy Ochota

 m.st. Warszawy.

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty