Numer postępowania: DOK 3411/12/2019
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) Rozbiórki nieruchomości u zbiegu ulic Kaliskiej i Barskiej 2) Wymiany stolarki okiennej w dwóch lokalach mieszkalnych
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 03-04-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 03-04-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki nr 1-6 Załącznik Nr 7-8 do SIWZ Wytyczne Zmiana treści SIWZ

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania