Numer postępowania: DOK 3411/13/2019
Przedmiot postępowania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej: 1) rewitalizacji Placu Baśniowego, 2)budowy boiska wielofunkcyjnego na Placu Baśniowym, 3) budowy placu zabaw dla dzieci „Wesoła Kraina”
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 05-04-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-04-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7-9 do SIWZ

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania