Numer postępowania: DOK/3411/14/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 72,80 m2 część II - 2 lokale o powierzchni 94,40 m2 część III - 1 lokal o powierzchni 47,15 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 17-04-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 17-04-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

 

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów na terenie m.st. Warszawy

część I – 2 lokale o powierzchni 72,80 m2

część II – 2 lokale o powierzchni 94,40 m2

część III – 1 lokal o powierzchni 47,15 m2

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty cz. II Informacja o wyborze najkorz. oferty cz I III DOK 3411-14-2019