Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

W załączeniu przedstawiamy Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat, ogłoszonego przez Burmistrz Dzielnicy Ochota m.st. WarszawyDruk oferty na najem lokalu użytkowego Ogłoszenie nr III o konkursach ofert na najem lokali użytkowych na okres do 3 lat oświadczenie współmałżonka-zał. nr 8 do oferty Regulamin Konkursowy na najem lokali uzytkowych i garaży Wykaz lokali użytkowych Wzór umowy na lokal użytkowy Zakres i tryb pracy komisji konkursowej