Numer postępowania: DOK/3411/19/2018
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 37,23 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 16,22 m2 część III - 1 lokal o powierzchni 48,10 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-05-2019 11:00
Termin otwarcia ofert: 19-05-2019 11:30

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-19-2019