Numer postępowania: DOK/3411/17/2019
Przedmiot postępowania: Remont instalacji elektrycznych wewnętrznych w części wspólnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych: część I – budynek przy ul. Joteyki 6 część II – budynek przy ul. Nowoberesteckiej 8 część III - budynek przy ul. Tarczyńskiej 1
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 07-05-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 07-05-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorz. oferty DOK 3411-17-2019