Numer postępowania: DOK 3411/20/2019
Przedmiot postępowania: Remont istniejących utwardzeń terenu przy ul. Grójeckiej 71-79 oraz przy ul. Białobrzeskiej 1-11 w Warszawie
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 24-05-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 24-05-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załącznik Nr 1-6 do SIWZ Załączniki Nr 7-9 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty