Numer postępowania: DOK 3411/21/2019
Przedmiot postępowania: Remont lokali mieszkalnych - pustostanów na terenie m.st. Warszawy część I - 2 lokale o powierzchni 45,58 m2 część II - 1 lokal o powierzchni 16,30 m2
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 05-06-2019 10:00
Termin otwarcia ofert: 05-06-2019 10:30

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + Załączniki 1-6 Załączniki Nr 7-8 do SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty