Numer postępowania: DOK 3410/9/2019
Przedmiot postępowania: Zakup i dostawa donic, roślin, ziół oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania publicznego – Ogród Społeczny na Placu pod Skrzydłami
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-06-2019 09:00
Termin otwarcia ofert: 04-06-2019 09:30

Załączniki

Zapytanie ofertowe

Wynik postępowania

Protokół - Ogród społeczny