Wykaz lokali użytkowych na dzień 29.05.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

W załączeniu przedstawiamy Wykaz lokali użytkowych na dzień 29.05.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowymoferta na lokale w trybie pozakonkursowym Regulamin na najem lokali uzytkowych-garaży w wykazu poza konkursowego, będącego w zasobach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okres do trzech lat Wykaz lokali użytkowych pdf wzór umowy załącznik do oferty -oświadczenie wspólmałżonka