Numer postępowania: DOK/3411/25/2019
Przedmiot postępowania: Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 135 w budynku przy ul. Filtrowej 68 w Warszawie.
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Status: Unieważnione
Termin składania ofert: 24-06-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 24-06-2019 11:00

Załączniki

SIWZ Ogloszenie o zamówieniu

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania