Wykaz garażowych lokali użytkowych na dzień 06.06.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowym

W załączeniu przedstawiamy Wykaz garażowych lokali użytkowych na dzień 06.06.2019 r. do wynajęcia w trybie pozakonkursowymRegulamin na najem lokali uzytkowych-garaży w wykazu poza konkursowego, będącego w zasobach Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy na okres do trzech lat Wykaz garaży wzór umowy najmu garażu załącznik do oferty -oświadczenie wspólmałżonka oferta na garaż- w trybie pozakonkursowym