Numer postępowania: DOK/3411/24/2019
Przedmiot postępowania: Wykonanie dokumentacji technicznej, dotyczącej: część I – wykonania remontu budynku i przyłącza do sieci gazowej budynku przy ul. Węgierskiej 1A część II – wymiany instalacji CO w 3 budynkach część III – doposażenia w instalację ccw w budynku przy ul. Siewierskiej 12
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Usługi
Status: Rozstrzygnięte
Termin składania ofert: 04-07-2019 10:30
Termin otwarcia ofert: 04-07-2019 11:00

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty